Acomplia247.eu
inget recept behövs
 
 

välj ditt språk: United Kingdom España Deutschland France Sverige Danmark norwegian Nederland Polska Česká republika Portugal Ελλάδα Italia

 
 
Vi Accepterar


 
Offline för tillfället
 

Kundberättelser

Min doktor skrev ut Rimonabant åt mig men kostnaderna var för höga. Jag är glad att jag har hittat era generiska produkter. De håller 100% kvalitet och kostnaderna är ganska låga. Tack så hemskt mycket.
- - Peter

 

Testresultat från Rimonabant

UndersökningenRIO-Europe samlade 1507 slumpvis utvalda patienter med viktproblem. Vissa av dem fick ta Rimonabant (antingen 5 mg eller 20 mg) och de andra fick ett placebosubstitut. Efter två år påvisade de som tagit 20 mg Rimonabant en betydande minskning av sin vikt och sitt midjemått. Patienterna tappade i genomsnitt 7-10 kilogram och minskade sitt midjemått med 7.5 cm (placebo-patienterna förlorade bara omkring omkring 2.5 kilogram och minskade sitt midjemått med 3.4 cm). Utöver det så påvisade de patienter som tog 20 mg Rimonabant också 30% ökning av HDL-kolesterol och 9% reduktion av triglycerider. Det som dock var mest imponerande var att antalet patienter med metabolt syndrom reducerades med 50% (hos patienter som tog Rimonabant). Patienter som tog dosen 5 mg visade också positiva resultat men i mindre utsträckning.

Man fann några få bieffekter men alla av dem var av mildare grad och tillfälliga. De vanligaste var illamående, diarré, kräkningar och yrsel. Svåra bieffekter såsom depression påvisades inte.

 

Källa: RIO-Europe